وزیر خارجه مصر: هیچ راهی به جز تاسیس دو کشور قادر به حل این بحران نیست

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸