دیدار جمعی از فعالان سیاسی ایرانی با نمایندگان کنگره آمریکا