طرح اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل در نوار غزه پس از پایان جنگ

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲