پیروزی حقوقی جین کارول بر دونالد ترامپ در دادگاه

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷