آخرین تحولات از ادامه درگیری‌های ن‍ظامی در نوار غزه

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹