دروغ و تناقض در سقوط بالگرد رئیسی

چهارده دروغ و تناقض در سقوط بالگرد رئیسی نوید غدیری انارکی، مدیر عملیات پرواز و خلبان: اگر به عنوان یک کارشناس بررسی سوانح هواپیمایی، به این سانحه نگاه کنیم از نقطه صفر یعنی لحظه آغاز پرواز تا زمان وقوع سانحه، ابهامات بسیار گسترده و بزرگی را میبینم

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵