رویترز از حملات اسرائیل به اطراف شهر بعلبک لبنان در شرق لبنان خبر داد

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷