ماموریت دریایی مشترک اتحادیه اروپا برای محافظت از کشتیرانی در دریای سرخ

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰