بحران اقتصادی چین؛ جو بایدن وضعیت اقتصادی چین را به «بمب ساعتی» تشبیه کرده است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸