تخلیه شهر تیلا در مکزیک به دلیل حمله تبهکاران

پنج هزار تبهکار به شهر تیلا در مکزیک حمله کردند و مردم از ترس جانشان شهر را تخلیه کردند. خشونت باندهای موادمخدر در مکزیک یکی از مهمترین مشکلات این کشور است گزارش مهسا مرتضوی، ایران‌اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶