آژانس از نصب صدها سانتریفیوژ جدید در تاسیسات فردو خبر داد

آژانس از نصب صدها سانتریفیوژ جدید در تاسیسات فردو خبر داد. احمد صمدی، ایران‌اینترنشنال از واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام می‌گوید.

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴