انتشار فراخوان‌های مختلف برای حضور مردم در خیابان‌ها علیه جمهوری‌اسلامی

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰