گزارش تحقیقی مجله فوربز از روند تولید و فروش پهپادهای جمهوری اسلامی. گزارش گلاره هان