ماهواره هواشناسی مراقب زمین

ماهواره هواشناسی مراقب زمین؛ ماموریت این ماهواره شناسایی تشکیل و پراکندگی ابرهاست همایون خیری، ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۰