خامنه‌ای: امسال برائت از آمریکا و اسرائیل باید فراتر از موسم حج باشد

خامنه‌ای: امسال برائت از آمریکا و اسرائیل باید فراتر از موسم حج باشد. ارزیابی علی صدرزاده، تحلیلگر مسایل خاورمیانه

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶