آیا حمله اسرائیل به اصفهان متناسب با خواسته‌ها و ادعاهای مقامات اسرائیل بود؟

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۳۱