مراسم افتتاحیه مجمع صلح پاریس با شعار «ساختن با هم در دنیای رقابت»

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹