جای خالی احمد رضا جلالی در لیست مبادله دولت سوئد با جمهوری اسلامی

جای خالی احمد رضا جلالی در لیست مبادله دولت سوئد با جمهوری اسلامی دولت سوئد، حمید نوری را با دو زندانی سوئدی زندانی در ایران مبادله کرد گفت‌وگو با ویدا مهران نیا، همسر احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی در ایران

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶