اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد در ایران

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹