صدور حکم حبس برای عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱