آخرین‌ها از تحولات جنگ حماس و اسرائیل در روز سی و هشتم

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲