آیا میان حزب‌الله و حوثی‌ها نوعی هماهنگی در حملات وجود دارد؟

با تشدید تنش میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل، دامنه درگیری میان حوثی‌ها و نیروی دریایی آمریکا نیز گسترش یافته است. آیا میان حزب‌الله و حوثی‌ها نوعی هماهنگی وجود دارد؟ ارزیابی جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳