نگرانی‌ها در کنگره آمریکا از حمله اسرائیل به رفح

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱