حمله موشکی در نزدیکی محوطه بزرگترین بیمارستان غزه

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹