سه ماه بعد از تهاجم روسیه به اوکراین هنوز راه حلی برای پایان این جنگ پرهزینه نیست آراد نادری، ایران اینترنشنال