جزییات تایید دیوان بین‌المللی لاهه درباره صلاحیت این دادگاه برای بررسی پرونده اسراییل

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶