پیام رسول بداقی، فعال صنفی فرهنگیان و معلم محبوس از زندان اوین

رسول بداقی، فعال صنفی فرهنگیان و معلم محبوس، در پیامی از زندان اوین گفت: «دموکراسی و توسعه، از راه آموزش و پرورش مستقل از سیاست و مذهب ممکن می‌شود» ارزیابی حسن نائب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷