قطع خدمات تلفن همراه و اینترنت در استرالیا بر بیش از ۱۰ میلیون مشترک تاثیر گذاشت

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷