امکان صدور قطعنامه علیه اسراییل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷