انتصاب وزیر دفاع جدید از سوی زلنسکی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳