دیدار اردوغان و پوتین بر سر تمدید صادرات غله اوکراین در سوچی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳