صحبت‌های دبیرکل حزب کومله کردستان در رابطه با اجرای حکم اعدام چهار زندانی کُرد

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹