حمله با سلاح سرد به گردشگران در پاریس

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲