اخراج ۳۵۰ هزار پناهنده افغانستان از پاکستان

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷