یورو ۲۰۲۴؛ کفش های یامال، سوژه شبکه های اجتماعی

یامال، ستاره نوجوان اسپانیا در یورو۲۰۲۴، پرچم مراکش و گینه استوایی، زادگاه پدر و مادرش را روی کفش‌های خود حک کرده و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. رها پوربخش، در ویژه‌برنامه «یورو۲۰۲۴» بررسی می‌کند.

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲