توضیحات ادریس جویا درباره حمله هواداران یک گروه جدایی‌طلب به خبرنگار ایران اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰