دو روی یک سکه خامنه‌ای؛ ظریف و جلیلی، دوگانه ساختگی تازه برای نجات صندوق رای به نفع نظام

حضور پررنگ ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، در کمپین انتخاباتی پزشکیان، در تقابل با سعید جلیلی، به مسیری برای مهندسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به دست خامنه‌ای تبدیل شده. دوگانه‌ای ساختگی، برای فریب مردم پای صندوق رای، وقتی هر دوی‌شان، دو روی یک سکه‌اند. گزارشی از مجتبا پورمحسن

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲