ایرانیان مقیم استرالیا در شهر سیدنی علیه اعدام‌ها در ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸