ترس دیکتاتور از پشت کردن مردم به صندوق رای؛ یک کیلو گلابی برای انتصاب مجتبی خامنه‌ای

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷