حمله روزنامه جوان به مراسم خانه سینما؛ زنان بدون حجاب رژه می رفتند

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷