حماس: پاسخ خود درباره چار‌چوب توافق پیشنهادی را به مصر و قطر ارائه داده‌ایم

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸