چرا حماس از ارائه لیست گروگان‌ها به اسرائیل خودداری می‌کند؟

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳