عراق از جمهوری‌اسلامی خواست تا حملات نیروهای نیابتی‌اش به مواضع آمریکا را متوقف کند

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹