جزییات حمله مسلحانه به یک کلیسا در استانبول

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸