بررسی قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا

کمیته امور خارجه به فعالیت‌های سپاه در خارج از ایران پرداخت کانادا برای قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی به دنبال راهکار است گزارش مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲