خودداری شرکت‌ها از تبلیغ در شبکه اجتماعی اکس، پس از متهم‌شدن ایلان ماسک به یهودی ستیزی

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷