اتحاد آمریکا و ویتنام؛ پس از ۵۰ سال آمریکا و ویتنام، دو دشمن سابق، متحد یکدیگر شدند

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰