برگزاری سمیناری توسط کمیته نوبل اسلو، درباره ۴۴ سال حکومت جمهوری اسلامی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵