وضعیت بحرانی بیمارستان‌‌های غزه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱