حمله به بیمارستان الشفاء درغزه؛ ۱۳ نفر کشته

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹